PALVELUNI

Kun tarvitset luotettavaa rakennusinsinööriä, täs siulla on sellane.

YSE98 ja sopimusapu

Urakoitsija! Kaipaatko apua 

sopimusten hallintaan? 

Loppuselvitys

Tarjoukset

Lisä- ja muutostyöt

Myötävaikutusvelvollisuus

Kiinteistökehitys

Vanha navetta vailla käyttöä?

Käyttötarkoituksen muutokset

Rakennushankkeet

Tontit ja määräalat

Vanhat kiinteistöt


Valvonta

Vastaava työnjohtaja

Valvoja RAV

Poikkeuksellisen vaativien

betonirakenteiden työnjohto

Rakennesuunnittelu

Rakennusinsinööri palveluksessanne

Projektin johto

Talonrakennus

Infrarakennus