Rakennustekniikan

AMMATTILAINEN

TÄMÄ ON M.S. INS. OY

Insinööritoimisto palveluksessanne.

valvonta, suunnittelu, projektin johto, YSE98 sopimuspalvelut

Hintalista

OKT vastaava työnjohtaja

Hinnoittelu sisällön mukaisesti

2000-8000 €

Tuntiveloitus

Suunnittelu, projektin johto, valvonta, poikkeuksellisen vaativien betonirakenteiden työnjohto

90-150€

Aliurakoitsija! Apua YSE98-ongelmiin

Tilanteen arviointi, muu veloitus tuntihinnoittelun mukaisesti.

200€